fbpx
Fakta

Här kan du läsa vilka olika alternativ som finns kring spröjs och poster, och vad olika fackuttryck står för. Kontakta gärna oss om du har några som helst frågor eller funderingar.
Spröjs

Spröjs används för att anpassa fönstren för att passa till just ditt hus. Vi erbjuder många olika spröjsalternativ för att kunna skapa så många stilar och tidsepoker som möjligt. Vi har spröjs till samtliga varianter av fönster.
Löstagbar spröjs

Tillverkas av komposit, aluminium eller trä. Knäpps fast på det yttersta glasets utsida på 2- eller 3-glaskassetter. Kan enkelt tas bort vid fönsterputs. Den lösa spröjsen går att få i två olika bredder.
Spröjsat fönster/Fast spröjs/äkta spröjs

Tillverkas av trä. Monteras i det yttersta glaset med kittfals i 1+1-glas och 2+1-glasfönster. Dessa spröjs är glasdelande.
Mellanglasspröjs

Tillverkas av aluminium. Placeras mellan glasen i glaskassett. Ej glasdelande. Förblir lika snygga år efter år. Blir inte smutsiga och är aldrig i vägen vid fönsterputsning. Finns till 2- och 3-glas isolerfönster. Mellanglasspröjsen går att få i två olika bredder.
Spröjsvarianter Bågpost

Tillverkas av trä eller aluminium och används för att få ett 1-luftsfönster att se ut som ett flerluftsfönster. Bågposter är fasta och glasdelande. Används t ex när man vill få ett 1-luftsfönster att utseendemässigt uppfattas som 2-luft.
Bågposter Fönsterluft

Utseendemässig indelning inom samma karm. Lufterna styrs främst av öppningsbarhet, men begreppet används även vid icke öppningsbara enheter inom samma karm.
Fönsterluft Energivärde U-värde

U-värde är ett mått på fönsters värmeisolerande egenskaper. Ju lägre värde desto bättre isolerande förmåga. U-värdet mäts i fönstrets totala konstruktion, dvs trä och glas tillsammans. Glas har alltid bättre U-värde än trä. För att förbättra U-värden finns ett antal tekniska lösningar. Glas, ädelgaser och glasdistanser är detaljer som man laborerar med i detta fallet.
Energiberäknare Isolerglas

Isolerglas är ett ”glaspaket” som är sammansatt av 2 eller 3 glas med en distans. Paketet är förseglat och har inte någon form av ventilation. För att erhålla låga U-värden är utgångspunkten oftast ett 3 glas paket. Energiglas har en osynlig kemisk beläggning på insidan av glaset som hindrar värmebortfall.
Ädelgas

Argon och i vissa fall kryptongas används i isolerglaskonstruktioner för att förbättra U-värdet. Dessa ädelgaser utvinns från luft och är helt ofarliga. Ädelgaser isolerar från värmeförluster bättre än luft.
Glasdistanser

Glasdistanser sitter mellan glasen i en isolerglaskassett. För förbättrade U-värden kan kompositklädda glasdistanser användas. På glasdistansen finns information om tillverkningsdatum och isolerrutans sammansättning.
Kondens på insidan

Kondens på fönstrets insida uppkommer då varm och fuktig rumsluft kyls ned på en kall glasyta och avsätts i form av imma. Orsaken kan till exempel vara kvarvarande byggfukt eller oftare otillräcklig ventilation intill fönstret. Ett tätt gardinarrangemang eller att fönsterbrädan sitter monterad för nära väggen kan hindra luften att cirkulera intill fönstret och därmed ge upphov till kondens.
Kondens på utsidan

När ett mycket välisolerat fönster sitter placerat i ett oskyddat läge, eller i ett läge där luftfuktigheten är hög, kan i enstaka fall utvändig kondens uppstå. Imma bildas i regel på natten och försvinner under morgontimmarna. Orsaken är att rutan isolerar så effektivt att nästan ingen värme tränger ut till det yttersta glaset. Det gör att ytterrutan en klar natt till och med kan bli kallare än utomhusluften. Den höga luftfuktigheten avsätts då som tillfällig kondens på fönstrets utsida. Vanligtvis händer det under höst och vår, då temperaturskillnaden mellan natt och dag är mycket stor. På morgonen värms luften och rutan upp utifrån och kondensen dunstar bort. Utvändig kondens på ett fönster är alltså inte ett tecken på att något är fel med det, utan är ett fysiskt bevis på att fönstret isolerar extremt väl.