GDPR

GDPR

INTEGRITETSPOLICY MOLNLYCKEFÖNSTER AB

Uppdaterad 27 maj 2019

INTRODUKTION

För oss är din integritet viktig. När du vänder dig till oss ska du känna dig trygg att dina personuppgifter skyddas och att vi följer lagar och regler för dataskydd. Syftet med vår integritetspolicy är att du ska veta hur vi behandlar och använder dina personuppgifter.

VARFÖR?

I och med att vi har en överenskommelse/ avtal som förpliktelse, så behövs information för att kunna genomföra detta. Vi behandlar inte fler personuppgifter än nödvändigt för att uppnå ändamålets genomförande.

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR

Vi behandlar inte fler personuppgifter än det som behövs för att fullgöra våra förpliktelser. Så länge du är kund eller har någon form av arbete/ garantier hos oss sparar vi tel.nr, mailadress, faktura- och leveransadress samt företagsuppgifter. Denna historik är viktig för framtida service, tilläggsbeställningar och garantier. I en del fall kan uppgifter sparas under en längre tid, då dessa styrs av lagstiftning som MolnlyckeFönster måste uppfylla.

HUR FÅR VI TILLÅNG TILL PERSONUPPGIFTER?

Vi får tillgång till personuppgifter genom att du själv har tillhandahållit oss dessa, genom besök på vår hemsida, mail, telefon och uppgifter inom/genom vårt affärsnätverk.

HUR BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER PÅ ETT BESTRYGGANDE SÄTT?

Våra rutiner gällande dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personer inom arbetsorganisationen ska ha tillgång till dem. Din integritet är i fokus och skyddas och skyddas mot intrång, destruktion och annat som kan uppfattas som en risk.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Utan ditt samtycke lämnas inte personuppgift ut till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla vår förpliktelse enligt avtal eller vid skyldighet gentemot myndigheter med stöd av lag.

ANSVAR FÖR PERSONUPPGIFTER

Du kan alltid begära ut dina personuppgifter. Du har alltid rätt att begära rättelse eller borttagning av personuppgifter som du anser felaktiga. Vänligen kontakta oss nedan

MolnlyckeFönster AB

Analysvägen 5

435 33 Mölnlycke

Tel: 031- 380 2001

Mail: info@molnlyckefonster.se